image
  • + 381 69 20 40 160
  • info@zorancrnjin.com

Zoran Crnjin

Dipl. psiholog, RE&KBT savetnik i sistemski porodični psihoterapeut p.s.

Zovem se Zoran Crnjin i imam 35 godina. Po osnovnom obrazovanju sam diplomirani psiholog i sistemski psihoterapeut p.s. Po završetku studija, svoje interesovanje za kliničku psihologiju i psihoterapiju nastavio sam pohađanjem specijalizacije iz racionalno emotivne i kognitivno bihejvioralne terapije, pri REBT pridruženom trening centru Instituta Albert Elis (New York,USA), na kojem sam završio dvogodišnju edukaciju i stekao međunarodno priznat sertifikat naprednog nivoa za primenu RE&KBT psihoterapije.

Za primenu porodične psihoterapije edukujem se od 2016. pri Asocijaciji sistemskih i porodičnih terapeuta, evropski akreditovanom trening institutu za psihoterapiju, na kojem sam završio dvogodišnju specijalizaciju i stekao zvanje porodičnog savetnika. Trenutno pohađam završni nivo četvorogodišnje edukacije iz sistemske porodične terapije.

Dodatno sam se usavršavao za primenu kognitivno bihejvioralnog koučinga i telesne psihoterapije. Učestvovao sam na brojnim seminarima i radionicama iz REBT i sistemskih psihoterapija, i specijalizovao se za rad sa anksioznim poremećajima, partnerskom problematikom i LGBT populacijom.

Moj pristup psihoterapiji i savetovanju

U svom savetodavnom i psihoterapijskom radu, negujem integrativni pristup, baziran na koginitivnim i sistemskim terapijama. Verujem da je svako od nas jedinstven i neponovljiv i trudim se da prilagodim svoj terapijski pristup svakom klijentu sa kojim radim.

Sa svojim klijentima nastojim da uspostavim odnos međusobnog poverenja i bezuslovnog prihvatanja i da zajedno istražimo životne filozofije i interakcione obrasce koji uzrokuju emocionalne probleme, koče rešavanje praktičnih problema i stvaraju probleme u meduljudskim odnosima. Svojim klijentima pomažem da sagledaju sebe i svoje probleme u širem kontekstu i steknu uvid kako su problemi nastali i šta ih održava. Sticanjem uvida i učenjem tehnika prevazilaženja, klijenti stiču slobodu da na probleme reaguju na drugačiji način i krenu putem željenih promena.

Ukoliko se odlučite da radite sa mnom, nudim vam svoju punu pažnju, bezbedno i poverljivo mesto na kojem možete da izrazite vaše misli i emocije, znanje, iskustvo i podršku na vašem putu promene i nalaženju vaših rešenja.

Profesionalne kvalifikacije

Sertifikat za primenu porodičnog savetovanja

Završena edukacija za primenu porodične psihoterapije, čime sam stekao zvanje porodičnog savetnika, Trenutno pohađam završni supervizijski nivo četvorogodišnje edukacije.

Napredni sertifikat za primenu RE&KBT psihoterapije

Završena dvogodišnja edukacija za primenu RE&KBT psihoterapije i stečen napredni sertifikat za primenu RE&KBT psihoterapije . (The Albert Ellis Institute, New York, USA – pridruženi trening centar u Beogradu)

Sertifikat za primenu Kognitivno-bihejvioralnog koučinga

Završena edukacija za primenu Kognitivno-bihejvioralnog koučinga u radu sa pojedincima i organizacijama (The Albert Ellis Institute, New York, USA – pridruženi trening centar u Beogradu)

Edukacija za primenu telesne psihoterapije

Završena edukacija „Telo u psihoterapiji“ za primenu telesne psihoterapije pri Telesno-psihoterapijskom centru u Beogradu

Dodatna usavršavanja

Prisustvo na brojnim radionicama i dodatnim edukacijama iz RE&KBT i porodične psihoterapije. Specijalizovan za rad sa parovima, anksioznim klijentima i LGBT populacijom.