image

O REBT-u

RE&KBT je pionirska forma kognitivne terapije, koju je 1955 utemeljio njujorški klinički psiholog, dr.Albert Ellis. Albert Ellis se danas smatra jednim od najuticajnijih psihoterapeuta svih vremena, a u velikoj anketi 1982. godine među 800 američkih psihoterapeuta i savetnika, smatran je čak uticajnijim od Sigmunda Frojda.

Osnovna premisa RE&KBT je da ljudi imaju izbor da na nepovoljne životne događaje reaguju zdravim ili nezdravim emocijama. Naš emocionalni odgovor, nije rezultat nepovoljnijih okolnosti, već načina na koji ljudi konstruišu svoj pogled na događaje preko svojih uverenja i filozofija koje imaju o svetu, drugim ljudima i njima samima. Ove osnovne ideje RE&KBT poznate su još iz antičkog vremena, kada je grčki filozof Epikret prepoznao da “Ljudi nisu uznemireni događajima samim po sebi, već svojim viđenjem tih događaja”.

Svi ljudi imaju urođenu sklonost da razmišljaju racionalno (samopomažuće) i iracionalno (samoporažavajuće). Kada je naše razmišljanje iracionalno, odnosno kada je rigidno, nelogično, i ne odgovara realnosti, onda reagujemo nezdravom emocijom koja je neprijatna i teška i motivisani smo na nekonstruktivna ponašanja koja su blokirajuća i udaljavaju nas od naših dugoročnih ciljeva. Kada je naše razmisljanje racionalno (logično, fleksibilno i u skladu sa činjenicama oko nas) onda ono dovodi do zdravih emocija i konstruktivnog ponašanja u cilju prevazilaženja emocionalnog/praktičnog problema.

Tokom seansi, klijenti uče kako da identifikuju, ospore i zamene svoja iracionalna uverenja o sebi, drugima i životu, kroz brojne emocionalne, kognitivne i biheivioralne metode, što dovodi do eliminisanja simptoma i do značajno kvalitetnijeg i ispunjenijeg života. Krajnji cilj terapije je da usvojeni adaptivni obrasci mišljenja rezultiraju stabilnim promenama u emocionalnom reagovanju i ponašanju osobe.

Seansa RE&KBT terapije obično traje 50minuta, najčešće sa intervalima između sesija od jedne nedelje u početnoj fazi, do dve nedelje u kasnijim fazama terapije. Iako je teško da se proceni, i zavisi od mnogobrojnih faktora, prosečna dužina RE&KBT terapije se kreće od 15 do 20 seansi.

Zakažite psihoterapiju/savetovanje